TOP CHWILÓWKI

Top Chwilówki to najczęściej wybierane krótkoterminowe pożyczki pozabankowe. Zwykle różnią się one od podobnych produktów finansowych niską kwotą pożyczki, krótkim okresem spłaty oraz szybkością rozpatrywania wniosku o ich udzielenie. Taka forma pożyczek wpadła niezwykle szybko w gust osób korzystających z tego typu rozwiązań finansowych. Minimum formalności związane z ich udzielaniem przez wiekszość pozabankowych instytucji finansowych czyni z nich najpopularniejsze pożyczki krótkoterminowe. Bywają instytucje finansowe, które posiadają w swoich procedurach dodatkowe wymagania, lecz w większości przypadków ideą chwilówek, pożyczek pozabankowych jest ich prostota. Sprawdźmy więc, które instytucje pozabankowe oferują najlepsze chwilówki oraz pożyczki na rynku usług finansowych.

Zestawienie pożyczek pozabankowych

Materiały przedstawione w blogu nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), w tym usług finansowych, usług doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego bloga, sprzedaży jakichkolwiek produktów finansowych, a także nie stanowią podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji finansowych. Blog nie zajmuje się udzielaniem pożyczek i kredytów. Szczegółowe parametry produktów finansowych pochodzą z programów partnerskich, którym niniejszy blog udostępnił powierzchnię reklamową.

Odpowiedzialne zaciąganie pożyczek i kredytów

Nim podejmiesz decyzję o zaciągnięciu pożyczki lub kredytu dobrze to przemyśl a następnie dokonaj analizy następujących założeń. Pożyczki i kredyty nie powinniśmy traktować jako podstawową formę finansowania budżetu domowego. Jeśli jednak jest to główny powód zaciągnięcia zobowiązania musisz być pewny, że wcześniej czy później może skończyć się to spiralą długów z której ciężko się wydostać. Wszyscy domownicy wchodzący w skład rodziny powinni być poinformowani o zaciągnięciu pożyczki oraz o jej przeznaczeniu i warunkach udzielenia. Przeznaczenie pożyczki zawsze musi być dobrze przemyślane a możliwości jej spłaty skrupulatnie oszacowane. Brak tej analizy może doprowadzić do kłopotów finansowych i utraty płynności budżetu domowego. Wszystkie zobowiązania należy spłacić terminowo z uwzględnieniem wszystkich kosztów wynikających z podpisanej umowy takich jak prowizje, oprocentowanie, opłaty dodatkowe.

Nieterminowa obsługa zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym całkowite zaprzestanie ich płatności

Jeśli dopuściłeś do opóźnień w spłacie zaciągniętego zobowiązania musisz liczyć się z tym, że zostaniesz zgłoszony do bazy dłużników, która w konsekwencji uniemożliwi ci zaciąganie zobowiązań w przyszłości. Powinieneś również mieć świadomość że poniesiesz dodatkowe koszty i inne konsekwencje które zwykle określone są w regulaminie do kredytu lub umowie jaką zawarłeś z daną instytucją. Koszty zazwyczaj dotyczą monitów i wezwań do zapłaty, windykacji, odsetek za zwłokę (czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP). Jeśli zaprzestałeś całkowicie regulować zaciągnięte zobowiązanie pożyczkodawca podejmie działania zmierzające do odzyskania pożyczonych pieniędzy na drodze windykacji.

Przedłużenie pożyczki, zmiana terminu spłaty

Zwykle wydłużenie okresu spłaty zaciągniętego zobowiązania wiąże się z koniecznością złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej opłaty. W razie konieczności szukaj informacji na stronie www lub na infolinii instytucji w której zaciągnąłeś zobowiązanie.

RRSO całkowity koszt udzielonej pożyczki

RRSO czyli całkowity koszt ponoszony przez kredytobiorcę wynika z ustawy o kredycie konsumenckim. Dzięki RRSO możemy łatwo porównać różne oferty pożyczek. Na całkowity koszt zaciąganego zobowiązania ( pożyczki, kredytu) składa się między innymi opłata przygotowawcza, opłata związaną z ewentualnym wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, koszty ubezpieczenia, ewentualne opłaty rejestracyjne, kosztami windykacji (upomnienia, monity). Więcej na temat RRSO tutaj.

Odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu

Każdy kredytobiorca, pożyczkobiorca powinien mieć świadomość o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy pożyczki lub kredytu. Odsyłam do podstaw prawnych w tym postępowaniu: Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+