TOP CHWILÓWKI

Top Chwilówki to najczęściej wybierane krótkoterminowe pożyczki pozabankowe, które różnią się od podobnych produktów finansowych niską kwotą pożyczki, krótkim okresem spłaty i co najważniejsze szybkością rozpatrywania wniosku o ich przyznanie. Taka forma udzielania pożyczek wpadła niezwykle szybko w gust osób korzystających z tego typu rozwiązań finansowych za sprawą minimalnych formalności jakie są związane z ich udzieleniem. Często wystarczy dowód osobisty, oświadczenie o osiąganych dochodach oraz podpis na umowie. Bywają instytucje finansowe które posiadają w swoich procedurach dodatkowe wymagania, lecz w większości przypadków ideą chwilówek jest ich prostota.

Zestawienie pożyczek pozabankowych

Odpowiedzialne zaciąganie pożyczek i kredytów

Nim podejmiesz decyzję o zaciągnięciu pożyczki lub kredytu dobrze to przemyśl a następnie dokonaj analizy następujących założeń. Pożyczki i kredyty nie powinniśmy traktować jako podstawową formę finansowania budżetu domowego. Jeśli jednak jest to główny powód zaciągnięcia zobowiązania musisz być pewny, że wcześniej czy później może skończyć się to spiralą długów z której ciężko się wydostać. Wszyscy domownicy wchodzący w skład rodziny powinni być poinformowani o zaciągnięciu pożyczki oraz o jej przeznaczeniu i warunkach udzielenia. Przeznaczenie pożyczki zawsze musi być dobrze przemyślane a możliwości jej spłaty skrupulatnie oszacowane. Brak tej analizy może doprowadzić do kłopotów finansowych i utraty płynności budżetu domowego. Wszystkie zobowiązania należy spłacić terminowo z uwzględnieniem wszystkich kosztów wynikających z podpisanej umowy takich jak prowizje, oprocentowanie, opłaty dodatkowe. Więcej na temat bezpiecznego zaciągania zobowiązań tutaj

Nieterminowa obsługa zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym całkowite zaprzestanie ich płatności

Jeśli dopuściłeś do opóźnień w spłacie zaciągniętego zobowiązania musisz liczyć się z tym, że zostaniesz zgłoszony do bazy dłużników, która w konsekwencji uniemożliwi ci zaciąganie zobowiązań w przyszłości. Powinieneś również mieć świadomość że poniesiesz dodatkowe koszty i inne konsekwencje które zwykle określone są w regulaminie do kredytu lub umowie jaką zawarłeś z daną instytucją. Koszty zazwyczaj dotyczą monitów i wezwań do zapłaty, windykacji, odsetek za zwłokę (czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP). Jeśli zaprzestałeś całkowicie regulować zaciągnięte zobowiązanie pożyczkodawca podejmie działania zmierzające do odzyskania pożyczonych pieniędzy na drodze windykacji. Więcej na ten temat tutaj

Przedłużenie pożyczki, zmiana terminu spłaty

Zwykle wydłużenie okresu spłaty zaciągniętego zobowiązania wiąże się z koniecznością złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej opłaty. W razie konieczności szukaj informacji na stronie www lub na infolinii instytucji w której zaciągnąłeś zobowiązanie.

RRSO całkowity koszt udzielonej pożyczki

RRSO czyli całkowity koszt ponoszony przez kredytobiorcę wynika z ustawy o kredycie konsumenckim. Dzięki RRSO możemy łatwo porównać różne oferty pożyczek. Na całkowity koszt zaciąganego zobowiązania ( pożyczki, kredytu) składa się między innymi opłata przygotowawcza, opłata związaną z ewentualnym wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, koszty ubezpieczenia, ewentualne opłaty rejestracyjne, kosztami windykacji (upomnienia, monity). Więcej na temat RRSO tutaj.

Odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu

Każdy kredytobiorca, pożyczkobiorca powinien mieć świadomość o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy pożyczki lub kredytu. Odsyłam do podstaw prawnych w tym postępowaniu: Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+